ERAF projekts 1.kārta

Projekts „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana” tiek īstenots aktivitātes 3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā ietvaros. Par aktivitāti atbildīgā nozares ministrija ir Kultūras ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizāciju, inženierizpēti, būvprojekta izstrādi tehniskā projekta stadijā, būvprojekta ekspertīzi, būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvdarbi un monitoringa darbi.

Būvdarbu aktivitātes ietvaros paredzēts īstenot Rīgas Doma kapitulzāles, baptistērijas un sakristejas restaurāciju. Projekta gaitā tiks restaurēti arī Doma vidusjoma, ziemeļu un dienvidu sānjomu, šķērsjomu jumi un kora kapelas jumts, restaurētas Rīgas Doma fasādes, logi un vitrāžas, pulksteņa galerija.

Projekta kopējais finansējums : 5 606 948,74 EUR