Aktivitātes

Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošanas darbus nosaka Rīgas Doma saglabātības stāvoklis un tā sociāli ekonomiskā nozīmība Pasaulē. Rīgas Doms ir bijis iekļauts Latvijas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 100 apdraudētāko pieminekļu sarakstā 2004. gadā, kā arī Pasaules pieminekļu fonda 100 Pasaules apdraudētāko pieminekļu sarakstā 2006. gadā. Kopš šīm Latvijā un Pasaulē viennozīmīgi norādošajām nominācijām Rīgas Doma saglabātības stāvoklis nav uzlabojies. Lai arī pēdējā gadsimta laikā Rīgas Doms ir pārdzīvojis trīs rekonstrukcijas, labiekārtošanas un uzturēšanas darbus, kuru izpildījumu noteica attiecīgā laika pieredze, zināšanas, politiskie un ekonomiskie aspekti, pašlaik Rīgas Doms atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Nav nodrošināta Rīgas Doma jumtu koka konstrukciju mehāniskā stiprība un stabilitāte. Vidusjomā jumtu koka konstrukciju renovācija ir jāveic neatliekami, jo pretējā gadījumā oriģinālās substances zudumi, var novest pie konstrukcijas sabrukšanas un to izraisītas sekas atstāj neprognozējumu ietekmi uz Doma pārējām daļām kopumā.

Fasāžu saglabātības stāvoklis ir neapmierinošs. Izskalotās šuves un sairušie ķieģeli un dabīgā akmens bloki nosaka pastiprinātu ūdens un sāļu iekļūšanu Rīgas Doma norobežojošajās konstrukcijās, kas nelabvēlīgi ietekmē to turpmāko saglabāšanos. Ūdens un sāļu izraisītie bojājumi pagaidām būtiski neietekmē konstrukciju nestspēju, taču ir viens no galvenajiem konstrukcijas elementu koroziju izraisošajiem faktoriem. Šī korozijas faktora izraisītie bojājumi galvenokārt aprobežojās ar kultūrvēsturiskās substances zudumiem.

20. gadsimta astoņdesmitajos gados ar kļūdainām tehnoloģijām nomainītā pulksteņa balustrāde, pēdējo trīsdesmit gadu laikā ir sadalījusies gabalos, kas vējainā laikā nokrīt, ja vien tos neuztver uzstādītie ķērājsieti.

Rīgas Doma kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana arī ir apdraudēta. Starp apdraudētajām mākslas vērtībām ir Rīgas Doma vitrāžas – stiegrojumu korozijas dēļ novērojamas ievērojamas plaisas vitrāžu dzelzsbetona rāmjos. Dzelzsbetona rāmju deformācijas un apkārtējas vides radītās vibrācijas izraisa bojājumus dekoratīvajos stiklu blokos.