ERAF projekts 2.kārta

2013. gada  10. oktobrī starp Centrālo un Finanšu līgumu aģentūru un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu (LELB) ir noslēgts līgums par projekta „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana 2. kārta. Rīgas Doma torņa nostiprināšana” īstenošanu Eiropas reģionāla un attīstības fonda  3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 3. projektu kārtas atlases ietvaros. Par šo aktivitāti ir atbildīga Kultūras ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta  kopējās izmaksas ir 6 388 603 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gada 30. oktobris.

Projekta ietvaros tika veikti Rīgas Doma torņa koka konstrukcijas restaurācijas būvdarbi, zvanu  uzstādīšana, torņa kapelu restaurāciju un nesošo konstrukciju monitorings. Lai novērstu koka konstrukcijas turpmāku saglabātības stāvokļa pasliktināšanos, projektā tika veikta koka konstrukciju protezēšana, nostiprināšana, izbūvējot jaunu atbalsta konstrukciju, un koka konstrukcijas fumigācija koksngraužu iznīcināšanai. Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu koka konstrukcijā, tika veikta koka latojuma un vara skārda ieseguma nomaiņa augšējam un apakšējam kupolam. Vienlaicīgi ar torņa konstrukciju restaurāciju tika veikta torņa kapelu ar mākslas vērtībām restaurācija, tai skaitā tika restaurēti izcili Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: 19. gadsimta altāris ar altārgleznu – E. Boses kopija Rafaela Santi gleznai “Kristus apskaidrošanās”, Latvijā lielākās 19. gadsimta sākuma koka skulptūras Sv. Jānis un Mozus, lielformāta glezna “Kristus apskaidrošanās”, A. Lindersona, U. Krīgeres un D. Dreilinga epitāfijas.

Rīgas Doma torņa nostiprināšanas darbus veica SIA “Arčers”, Būvuzraudzību veica – Agris Ķuze, Tehniskais projektu izstrādāja – SIA “Būvinženieru konsultāciju birojs”