Aktivitātes

Pēc gadsimta klusēšanas Rīgas Domā ieskanas zvani

Sākoties I Pasaules karam četri Doma zvani tika evakuēti, no tiem 1924.gadā atgriezās tikai viens zvans. 2001. gadā Vācijas evaņģēliskā Baznīca Rīgas Domam uzdāvināja piecus zvanus. Šo zvanu uzstādīšanas laikā tika konstatēts, ka torņa koka konstrukciju saglabātības stāvoklis nepieļauj šo zvanu uzstādīšanu. Un līdz 2015. gada vasarai zvani atradās Doma dārzā.

2013.- 2015. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ieviešot Eiropas reģionālā un attīstības fonda projektu „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana 2. kārta. Rīgas Doma torņa nostiprināšana” ir beidzot radusies iespēja restaurēt Doma torņa koka konstrukciju un nodrošināt zvanu uzstādīšanu.

Galvenais Doma trorņa koka konstrukciju bojājumu rašanās cēlonis bija koksnes brūnās trupes sēnes Antrodijas (Antrodia sp.) un ķirmju dzimtas (Anobiidae) izplatīšanās labvēlīgo apstākļu (mitruma un temperatūras) ietekmē. Koksnes brūnās trupēs sēnes izplatīšanas norisinās kodolkoksnē un tā var nebūt redzama, līdz koksnes pilnīgai sabrukšanai. Lai būtu iespējams veikt koka konstrukciju restaurāciju un protezēt vai nomainīt bojātos koka elementus, un, lai torņa nesošo konstrukciju nepakļautu bīstamām deformācijām slodžu izmaiņu rezultātā un nodrošinātu pēc iespējas lielāku oriģinālās substances saglabāšanu bija nepieciešams konstrukciju elementu nobalstīšanai starp vēsturiskajām koka konstrukcijām izbūvēt pagaidu koka torni, lai nodrošinātu vienmērīgu un vienlaicīgu slodžu pārnešanu, restaurācijas darbu laikā. Šis jaunais tornis tika speciāli projektēts un izbūvēts tikai restaurācijas darbu veikšanai. Papildus bez koka konstrukcijas bojāto elementu protezēšanas vai nomaiņas, tornī tika iebūvēta jauna nobalstīšanas sistēma – mūri noenkurota metāla konstrukcija un galveno vēsturisko statu pastiprināšanai torņa kupola daļā, katru statu nostiprināja ar dieviem atbalsta stabiem. Ķirmju izplatīšanās koka konstrukcijā novēršanai tika veikta koka konstrukcijas fumigācija – koksngraužu iznīcināšana. Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu koka konstrukcijā, tika veikta koka latojuma un vara skārda ieseguma nomaiņa augšējam un apakšējam kupolam.

Pēc torņa koka konstrukcijas restaurācijas darbu pabeigšanas torņa augšējā galerijā tika uzstādīti 2001. gadā uzdāvinātie zvani.

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un tā turpmāku pilnvērtīgu sociālekonomisku izmantošanu, veicot Rīgas Doma torņa restaurāciju. Šī Projekta ietvaros tika veikta neapmierinošā stāvoklī esošās torņa koka konstrukcijas restaurācija un novērsti draudi gan baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, gan baznīcas apmeklētājiem un nodrošināta Rīgas Doma torņa ilglaicīga izmantošanu nākotnē. 

 

Rīgas Doma Vēstījums 2015. gadā 29.septembrī. 

scan1 scan2 scan3 scan4 scan5 scan6