Iepirkumi

Iepirkums “Rīgas Doma torņa restaurācija”

Rezultātu paziņojums iepirkumam: Paziņojums par Rīgas Doma torņa restaurācijas darbu finansējuma saņēmēju

 

Iepirkums “Rīgas Doma monitoringa darbi 2015” 

Rezultātu paziņojums iepirkumam:Paziņojums par Rīgas Doma monitoringu darbu finansējuma saņēmēju

________________________________________________________________

 

Iepirkums Rīgas Doma torņa nostiprināšana. Būvdarbi” 

Rezultātu paziņojums iepirkumam „Rīgas Doma torņa nostiprināšana. Būvdarbi”

 

Iepirkums: “Rīgas Doma torņa nostiprināšanas un restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība”

Rezultātu paziņojums iepirkumam Rīgas Doma torņa nostiprināšanas un restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība

 

Iepirkums: “Rīgas Doma torņa nostiprināšanas tehniskā projekta ekspertīze”

Rezultātu paziņojums iepirkumam Rīgas Doma torņa nostiprināšanas tehniskā projekta ekspertīze

 

Iepirkums „Rīgas Doma monitoringa darbi” 

Rezultātu paziņojums iepirkumam „Rīgas Doma monitoringa darbi”

” Iepirkuma 1.daļa. Gruntsūdens līmeņa novērojumi Rīgas Domā un tā tuvākajā apkārtnē;

“Iepirkuma 2.daļa. Rīgas Doma nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitorings ar ģeometrisko nivelēšanu”;

“Iepirkuma 3. daļa Rīgas Doma velvju plaisu monitorings”.

 

Iepirkums Rīgas Doma torņa nostiprināšanas tehniskā projekta detalizācijas izstrāde (Izmaiņu projekts) un autoruzraudzības darbi

Rezultātu paziņojums iepirkumam “Rīgas Doma torņa nostiprināšanas tehniskā projekta detalizācijas izstrāde (Izmaiņu projekts) un autoruzraudzības darbi