Restaurācijas darbi

Projekta ietvaros paredzēta Rīgas Doma torņa koka konstrukciju restaurācijas būvdarbi,  zvanu spēles uzstādīšana un nesošo konstrukciju monitorings. Lai novērstu koka konstrukcijas turpmāku saglabātības stāvokļa pasliktināšanos, projektā ir paredzēta koka konstrukciju protezēšana un nostiprināšana. Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu koka konstrukcijā, paredzēts veikt koka latojuma un vara skārda ieseguma nomaiņu augšējam un apakšējam kupolam. Vienlaicīgi ar torņa konstrukciju restaurāciju ir paredzēts veikt torņa kapelu restaurāciju.

ERAF projekta ietvaros tiks veikta arī tehniskā projekta dokumentācijas detalizācija atbilstoši VKPAI speciālajām prasībām, nodrošināta projekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība un nesošo konstrukciju monitorings.