Lielvārdes mācītājmuiža

2020.gada 9.septembrī

Lielvārdes mācītājmuižas laipas atklāšana Daugavā pirms Kaibalas

Sestdien, 12.septembrī plkst. 11:00 pie vēsturiskās Lielvārdes mācītājmuižas Daugavā tiks atklāta laipa. Tā būs atvērta putnu vērošanai no pavasara līdz rudenim, netraucējot putnus.

Projekta iecere radās 2018. gada vasarā, kad Rīgas Doma pārvalde kopā ar Rīgas Doma draudzi uzsāka Lielvārdes mācītājmuižas teritorijas atjaunošanas darbus. Laipa ļautu cilvēkiem doties pastaigā, vērojot dabu un putnus, paverot plašu un vienreizēju skatu uz Daugavu. Tieši ļaušanās pastaigai un vējam, ejot pa laipu virs ūdens virsmas, varētu cilvēkus atbrīvot no ikdienas spriedzes.

Projekta Lielvārdes mācītājmuižas laipa pirms Kaibalas mērķis ir papildināt Daugavas teritoriju ar laipu, iespējami veidojot gan eko tūrisma, gan sakrālā tūrisma attīstību. Vietu, kur cilvēkus uzrunā daba, dodot pienesumu viņu personības attīstībai. Laipas apmeklētājiem tiek iespēja dabiskā un sakārtotā vidē baudīt radību, pieminot arī savu radītāju. Mācītājmuiža tiek atjaunota, lai izveidotu dabisku un klusuma piepildītu cilvēku pulcēšanās un garīgas atjaunošanās vietu.

Lielvārdes mācītājmuižas laipas būvprojekta izstrādātājs ir Architects Mārtiņmājas, bet laipas būvniecību veica uzņēmums Ponton.

Rīgas Doma pārvalde īsteno projektu Lielvārdes mācītājmuižas laipa pirms Kaibalas Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000015 ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Publisko un privāto partnerattiecību biedrības ZIED ZEME Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansējumu.

Lauku atbalsta dienests projektam piešķīra līdzfinansējumu 9’000 € apmērā. Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 12’244 €.